Worawisut Pinyoyang

Posts

Worawisut Pinyoyang  /  Feb 13, 2017

ธุรกิจคอนเทนต์ ทีวี และ Business Model ในปัจจุบัน…

บ้านเรามักชอบมีหัวข้อข่าวทำนองว่า “ทีวีตายแล้ว” …

Worawisut Pinyoyang  /  Dec 22, 2016

การทดสอบไอเดีย โดยใช้หลักการตลาด

ได้มีโอกาสให้คำปรึกษาธุรกิจ startup ในฐานะ mentor …

Worawisut Pinyoyang  /  Dec 18, 2016

สรุปประสบการณ์ในปี 2016

ปีนี้มี journey ค่อนข้างหลากหลาย เขียนไว้เตือนตัวเอง …

Worawisut Pinyoyang  /  May 20, 2016

“ซ่อนคมในฝัก” …เมื่อคนฉลาดแกล้งโง่

“ซ่อนคมในฝัก” …เมื่อคนฉลาดแกล้งโง่ ในประวัติศาสตร์ …

Worawisut Pinyoyang  /  May 16, 2016

จังหวะ เวลา

จังหวะ เวลา ทำธุรกิจ นอกจาก เงินทุน ความรู้ ความมุ่งมั่นแล้ว …

Worawisut Pinyoyang  /  Sep 13, 2015

Blue Apron บริการส่งอาหารพร้อมทำยอดนิยม

Blue Apron บริการส่งอาหารพร้อมทำยอดนิยม …