ข้อคิดที่ได้ในปี 2017

Updated: Apr 20

ความเป็นผู้ใหญ่ ไม่ได้วัดกันที่อายุ แต่วัดกันที่วิจารณญาณ (Judgement) ความหนักแน่น ความมีเหตุผล การควบคุมอารมณ์ และความใจกว้าง

 1. คนที่จะประสบความสำเร็จ เป็นผู้นำคนได้ ต้องมีความใจกว้าง ยิ่งใจกว้างเท่าไหร่ ยิ่งได้กลับคืนเท่านั้น

 2. ความใจกว้าง ฝึกได้ด้วยการฝึกเป็นผู้ให้ จะทำบุญหรือบริจาค ก็ได้ทั้งนั้น

 3. คนทำบุญ เข้าวัด นั่งสมาธิ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีเสมอไป เช่นเดียวกันกับ คนกินเหล้า สูบบุหรี่ แต่งตัวไม่ดี พูดจาไม่สุภาพ ก็ไม่ใช่คนไม่ดีเสมอไป

 4. คนดีไม่ดี ให้ดูที่ความมีน้ำใจ นึกถึงคนอื่น และการให้เกียรติและการปฏิบัติตัวกับคนที่ด้อยกว่า

 5. การตัดสินคน ไม่ควรด่วนตัดสินจากคำบอกเล่าของใครคนใดคนหนึ่ง ควรเรียนรู้และสัมผัสด้วยตัวเองว่าคนคนนั้นเป็นยังไง

 6. ชีวิตเรายังต้องเจอคนอีกมาก จะได้เห็นเอง ว่าการนินทา ใส่ร้าย การมี bias มันทำงานยังไง เราจะเริ่มฉลาดขึ้นเมื่อมองเห็นความจริง รู้ว่าอะไรเป็นยังไง ควรฝึกตัวเองให้เป็นคนที่หนักแน่น ไม่ให้ใครมาเป่าหูและเชื่อไปอย่างนั้นทั้งหมด

 7. คนฉลาด ไม่ใช่แค่คนที่เรียนเก่ง หรืออ่านหนังสือเยอะ แต่เป็นคนที่แยกออกในสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ รู้ว่าอะไรคือเป้าหมาย และรู้ว่าจะไปถึงเป้าหมายนั่นได้ยังไง

 8. คนฉลาด ต้องแยกแยะให้ออกระหว่างคนพูดเก่ง และคนทำเก่ง ต้องรู้ว่าจะประเมินคนแต่ละคนด้วยมุมมองแบบไหน ไม่ประเมินคนด้วยมาตรวัดที่เหมือนกันทุกคน

 9. หลักการตัดสินใจ ให้ตั้งจากเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการเป็นหลัก แล้วค่อยเขียนออกมาว่าทางเลือกแต่ละทาง ตอบสนองความต้องการหรือช่วยให้สำเร็จตามเป้าหมาย มากน้อยแค่ไหน

 10. เป้าหมายที่ดี ต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน ท้าทาย ไม่ง่ายและไม่อยากจนเกินไป ต้องวัดได้ และต้องมีระยะเวลากำหนดที่แน่นอน

 11. ความสำเร็จ มีองค์ประกอบมาจาก เก่ง+เฮง เก่งอย่างเดียว อาจไม่สำเร็จ ถ้ายังไม่ถึงจังหวะและเวลาที่เหมาะสม สุมาอี้ในสามก๊ก เป็นตัวอย่างที่ดี ด้วยความรู้ ความสามารถ ความใจเย็น มีความอดทนในการรอคอยจังหวะและเวลาที่เหมาะสม จนสามารถวางรากฐานให้ตระกูลสุมา รวบรวมแผ่นดินสามก๊กเป็นหนึ่งเดียว

0 views

Recent Posts

See All

“ซ่อนคมในฝัก” …เมื่อคนฉลาดแกล้งโง่ ในประวัติศาสตร์ มีผู้ที่มีสติปัญญาล้ำเลิศและรู้รักษาตัวรอดมากมาย แต่คนที่รู้จักเก็บซ่อนความฉลาดของตัวเองกลับมีน้อย คนฉลาดแกล้งโง่ นึกออกอยู่ 4 คน คือ “เล่าปี่” “โลซก

กลยุทธ์ “Netflix Everywhere” และแผน Global Expansion ยึดครองโลกทีวี ช่วงนี้มีข่าวน่าสนใจเกี่ยวกับ Netflix เลยขอจับประเด็นกลยุทธ์มาขยายหน่อยครับ “สิทธิ์ในการเผยแพร่คอนเทนต์” ปัญหาใหญ่ของ Netflix กลยุทธ