# How-to

Posts

เถียงกับหัวหน้ายังไง ไม่ให้อนาคตดับ

เถียงกับหัวหน้ายังไง ไม่ให้อนาคตดับ “การไม่เห็นด้วย” คือ ศิลปะขั้นสูงของคนที่เป็นผู้นำ การทำสิ่งที่ยาก เช่น การไม่เห็นด้วยกับหัวหน้า หรือใครก็ตามที่มีอำนาจมากกว่าเรา เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ถ้าทำได้ถูกวิธี มีโอกาสโน้มน้าว โชว์กึ๋น โชว์ความคิด ให้คนอื่นเห็น แต่ถ้าทำผิดวิธี มีโอกาสอนาคตหน้าที่การงานดับได้ แถมอาจถูกเกลียดไปอีกตลอดกาล คนไม่ฉลาด มีข้ออ้างได้แต่เพียงว่า “เป็นคนตรงๆ” และจะต้องรับผลของความเป็นคนตรงๆ ไปตลอดชีวิต การจะตีอกชกลม ว่าหัวหน้าเป็นคนไม่รับฟังเหตุผลคนอื่น ก็คงไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้